สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าด้วย ชั้นวางสินค้าออกบูธ
|

สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าด้วย ชั้นวางสินค้าออกบูธ

หนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างได้ผลคือ การออกบูธแสดงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถสัมผัสสินค้า, ทดลองใช้ และ เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้