สร้างความพรีเมี่ยมให้อาหารด้วยสายคาดกล่องอาหาร
|

สร้างความพรีเมี่ยมให้อาหารด้วยสายคาดกล่องอาหาร

บนกระดาษคาดกล่องสามารถใส่รายละเอียดได้แล้วแต่การดีไซน์ให้เหมาะสม มีโลโก้ของแบรนด์หรือร้านค้าที่แสดงความโดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย

ทำโฆษณาสินค้าผ่านการพิมพ์สายคาดกล่องอาหาร
|

ทำโฆษณาสินค้าผ่านการพิมพ์สายคาดกล่องอาหาร

สายคาดกล่อง นอกจากจะช่วยป้องกันให้สินค้าไม่หลุดออกจากกล่องแล้ว ยังทำให้กล่องมีความสวยงามและยังช่วยสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้

สร้างแบรนด์ด้วย สายคาดกล่องอาหาร ง่ายกว่าที่คิด
|

สร้างแบรนด์ด้วย สายคาดกล่องอาหาร ง่ายกว่าที่คิด

หากมีสายคาดกล่องอาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์ด้วย ย่อมสร้างความแตกต่าง และช่วยสร้างภาพจำเกี่ยวกับแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น